Мізоч – торгівельний осередок Волині

Для формування цілісної картини торгівельної історії має велике значення вивчення функціонування локальних центрів торгівлі. Саме такими центрами ставали ті містечка, які отримували  правовий статус міста, але при цьому в своєму адміністративному значенні не досягали рівня повітового центру та залишалися на рівні волостного (ґмінного) центру. Розвитку торгівлі і ремесел сприяло набуття поселеннями статусу міста, тобто надання Read more…