Климчук Андрій (Рівне), ЄВАНГЕЛІСТСЬКО-ЛЮТЕРАНСЬКІ КІРХИ НА ВОЛИНІ: ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ АСПЕКТ

Допоки вивчення німецьких кірх з усіх аспектів на Волині не вилилося в окреме дослідження. Деякі моменти досліджували сучасні українські дослідники М. Костюк, О. Михайлишин та П. Ричков. Перші згадки про німецьких поселенців на Волині зустрічаються ще за часів Київської Русі. Як правило, це були ремісники, запрошені сюди для обслуговування дворів знаті. Обмежені суворими законами, вони Read more…

Чарівний ліхтар із Корця

  Цей пристрій лише деколи можна зустріти серед музейних експонатів. Мало хто знає його призначення, оскільки його використання в повсякденному житті давно пішло в небуття. В ХІХ – на початку ХХ ст. цей пристрій був відомий під назвою «чарівний ліхтар». За енциклопедичними джерелами чарівний ліхтар –  проекційний апаратом. За своєю побудовою складається з дерев’яного або Read more…